Ново

Документи:

pdf документ ПЛАН И ПРОГРАМА на авто школа Зебра!

pdf документ ИЗЈАВА од лицето или негов родител односно старател ако лицето не
     навршило 18 год.!

pdf документ ПОТВРДА за проверка на знаењето од правилата за сообраќајот на патиштата
     и сообраќајните знаци!

pdf документ ПОТВРДА за оспособеност на кандидат за возач на моторно возило и за возач
     на трактор!

pdf документ СКИЦА НА ПОЛИГОН за начинот на полагање на првиот практичен дел на возачкиот испит!

pdf документ БАРАЊЕ за издавање возачка дозвола за прв пат!

слика пп50 ОБРАЗЕЦ ПП50, за административни такси!

слика пп50 ОБРАЗЕЦ ПП50, за издавање на возачка дозвола!

pdf документ ОЦЕНУВАЧКИ ЛИСТ ЗА ПРВ ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ!
     Образец бр.1 за "Б" Категорија.

pdf документ ОЦЕНУВАЧКИ ЛИСТ ЗА ВТОР ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ!
     Образец бр.2 за "Б" Категорија.

pdf документ ОЦЕНУВАЧКИ ЛИСТ ЗА ПРВ И ВТОР ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ!
     Образец бр.1-а за "Б" Категорија.

pdf документ УВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛОЖЕН ВОЗАЧКИ ИСПИТ!
     Образец бр.3.

pdf документ ТЕСТ за ЗНАЦИ. Направете само тестирање колку ги познавате сообраќајните знаци!

OnLine ТЕСТИРАЊЕ

Во ера на брз развој на техника и модерна комуникација се трудиме да држиме чекор со времето.
Нашата желба е да им овозможивме на нашите кандидати да ги проверете своите знаења и да се уверат дали се спремни за тестирањето.

Направете проверка на Вашето знаење со:

1. Симулација на системот за електронско полагање на писмениот дел од возачкиот испит на: македонски и albanski јазик.

2. Тестови за теоретскиот дел од полагањето за возачки испит на страната на МВР на: македонски и albanski јазик.
Или превземете: македонски македонски Albanski albanski

3. Превземање на апликацијата "@-Ispiti" за Android и IPhone преку системот за електронско полагање на писмениот дел од возачкиот испит.

4. Прирачник за полагање на тестови од возачкиот испит (од 21.12.2012):
За новиот Прирачник за полагање на тестови, прочитајте повеќе на страната на МВР!
Превземете: Прирачник за полагање на тестови од возачкиот испит (од 21.12.2012) Прирачник за полагање на тестови од возачкиот испит

Како до "АМ" Категорија

Сигурно сите идни возачи на мопед ги мачи прашањето како да се стекнат со "AM" Категорија . Од денес тоа не е проблем! Во нашата автошкола можете да извршите обука, а нашите инструктори ќе Ве упатат во основите на управување.

Како до "Б" категорија?

Чест ни е, да Ви понудиме и услуги за обука за возило во која е вкалкулирана обука и полагање на наше возило! Нашиот стручен персонал ќе Ве упати во вештините за безбедно и самостојно управување со возило преку програмски разработена обука и ќе направи се што е потребно да бидете подобро подготвени за полагањето.

Испитот за "Б" категорија се состои од теоретски дел (тестови) и практичен дел кој се состои од полагање со возење на полигон и во сообраќај. Во возилото со кое ќе управувате ќе биде и испитната комисија која се состои од 3 членови и Ви кажуваат во кој правец да го управувате возилото и ги изведувате сите елементи и маневри во сообраќајот.

Не заборавајте дека Вашата безбедност е на прво место. Дојдете кај нас заедно да ги усовршиме сите елементи од возење со возило, затоа што тоа некогаш може да Ви го спаси животот! Со среќа!

 

Bookmark and Share